Continurooster

Wij hebben een continurooster: het 5-gelijke-dagen model. Dat betekent dat alle groepen van maandag t/m vrijdag les hebben van 08.30 tot 14.00 uur. Iedere dag zijn er twee pauzemomenten: tussen 10.00 tot 10.45 uur spelen alle groepen apart een kwartier buiten met de leerlingen van hun eigen groep. Van 12.15 tot 12.30 uur spelen alle leerlingen van de school gezamenlijk buiten. Tussen 12 en 12.15 eten we gezamenlijk op school, in het eigen lokaal, onder toezicht van de eigen leerkracht.

Gymnastiek in sporthal De Fuik te Kortenhoef, het speellokaal en op het schoolplein

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen tweemaal per week, eenmaal in de Fuik in Kortenhoef en een keer op het schoolplein.

De leerlingen van groep 1 en 2 bewegen dagelijks binnen in de speelzaal en/of buiten op het schoolplein.

Binnenkomen 

De deuren gaan tien minuten voor schooltijd open. Jongere leerlingen kunnen door hun ouders tot de deur worden begeleid, oudere leerlingen komen zelfstandig binnen.