Continurooster

Met ingang van schooljaar 2017-2018 hebben wij een continurooster: het 5-gelijke-dagen model. Dat betekent dat alle groepen van maandag t/m vrijdag les hebben van 08.30 tot 14.00 uur. Iedere dag zijn er twee pauzemomenten: van 10.00 tot 10.30 uur en van 12.00 tot 12.30 uur. In de tweede pauze eet iedereen gezamenlijk op school, in het eigen lokaal, onder toezicht van de eigen leerkracht.

Gymnastiek in sporthal De Fuik te Kortenhoef, het speellokaal en op het schoolplein

De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdagochtend met de vakleerkracht in sporthal De Fuik in Kortenhoef. Het vervoer daarheen is geregeld. ​Op donderdag - en vrijdagmiddag wordt gymnastiek door de eigen leerkrachten op het schoolplein gegeven. Groep 1-2 heeft twee maal per week gymnastiek in ons eigen speellokaal; eenmaal per maand gaan ook zij naar de sporthal om les te krijgen van onze vakleerkracht.

Binnenkomen / start schooltijden

De deuren gaan voor de groepen 1 tot en met 8 tien minuten voor schooltijd open. I.vm. corona-maatregelen komen ouders op dit moment niet in de school bij het halen en brengen. Ouders worden op de hoogte gehouden ​over evt. aanpassingen bij het halen en brengen.