Identiteit: katholiek ​7 leerkrachten waaronder een vakleerkracht

​Aantal leerlingen: 87

​​IPC, buitenonderwijs en aandacht voor duurzaamheid

Aantal groepen: ​4 combinatiegroepen

​Moestuinen en buitenlokaal 

​​Ouderbijdrage OR: 35 Euro
Ouderbijdrage uitstapjes​: 40 Euro

​Route 8 score 2019: 208,7 (landelijk gemiddelde: 204)​

Ui​tstroom 2019: 
vwo 41,6%
vwo/havo 8,3%
mavo 25%
vmbo-kader 25%