De Joseph Lokinschool heeft een oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad (OR). De ouders zijn leden en aan hen wordt een ouderbijdrage gevraagd van 45 euro (schooljaar 2023-2024) Het voornaamste doel van de OR is het (mede) organiseren van verschillende schoolactiviteiten. Dit draagt bij aan het creëren van een prettig ​schoolklimaat.

De OR bestaat uit een groep ouders die binnen de school actief meedenkt en meehelpt bij tal van zaken. Jaarlijks geldt dat voor Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, het afscheid van groep 8 en sportevenementen. De OR organiseert tevens eens in de vijf jaar een spectaculair lustrumfeest, zodat ieder kind in zijn/ haar basisschooltijd dit feest minimaal eenmaal meemaakt. De OR zal ook de overige ouders zoveel mogelijk betrekken bij schoolactiviteiten en hen om hulp vragen waar nodig.

Verslag van de activiteiten zal plaatsvinden via de LOK-info. De OR komt meerdere malen per jaar samen met een afgevaardigde van het Joseph Lokin Team. Tijdens deze vergaderingen worden de activiteiten besproken en de financiën doorgenomen. Als er ouders zijn die inzage willen in de financiële afhandeling van de activiteiten van de ouderraad kunnen ze contact opnemen met de penningmeester.

De leden van de OR staan open voor uw ideeën en suggesties. U kunt hen altijd aanspreken.

Leden

De OR (schooljaar 2023-2024) bestaat uit: Susanne Verbeeck (voorzitter), Natasja Vlug (penningmeester), Mandy Detering, Carlijn Kruiswijk, Charlotte Holdinga, Diana Metz, Janna ter Schure en Anita van Deventer. Lenny van Hal en Maaike Boog zijn vanuit het Joseph Lokin team aangesloten bij de ouderraad.​