De Joseph Lokinschool heeft een oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad (OR). De ouders zijn leden  en aan hen wordt een ouderbijdrage gevraagd. Het voornaamste doel van de OR is het (mede) organiseren van verschillende schoolactiviteiten. Dit draagt bij aan het creëren van een prettig ​schoolklimaat.

De OR bestaat uit een groep ouders die binnen de school actief meedenkt en meehelpt bij tal van zaken. Tevens zijn zij een belangrijk klankbord. De OR coördineert en assisteert de ouderhulp bij schoolfeesten en evenementen. Jaarlijks geldt dat voor Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, het afscheid van groep 8 en sportevenementen. Tevens organiseert de OR tweemaal in de schoolloopbaan van een kind een spectaculair lustrumfeest. De OR zal ook de overige ouders zoveel mogelijk betrekken bij schoolactiviteiten.

​De OR komt meerdere malen per jaar samen met een afvaardigde van het team. Aan het begin van het schooljaar roept de OR de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) bijeen. Op deze vergadering vinden onder meer eventuele verkiezingen van leden van de OR plaats en tevens wordt er verantwoording afgelegd over het financieel beleid en de activiteiten. Informatie van de OR gaat via de nieuwsbrief. De leden van de OR staan open voor uw ideeën en suggesties. U kunt hen altijd aanspreken.

Leden

De OR bestaat uit: Hetty Koeleman (penningmeester), Mandy Detering, Mariska Terlien, Susanne Kruizinga, Lianne Mauritz, Carlijn Beckman en Ruud Tiktak​. Maaike Boog is de contactpersoon vanuit het team.​