Ouders en school delen een gezamenlijk belang: zorgen dat de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk verloopt en dat het zich prettig voelt op school. Daarom werken we aan een goede samenwerking met de ouders. Zo stellen we het op prijs om van u te horen hoe u vindt dat de ontwikkeling en het leren van uw kind verloopt er of er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces beïnvloeden. Van onze kant laten wij u weten hoe wij daar, op basis van onze ervaringen en toetsgegevens, naar kijken. De groepsleraar is voor u de persoon met wie u dit gesprek voert.

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van iedere groep uitgenodigd voor een informatieavond. De groepsleerkracht geeft op deze avond uitleg over de methoden en de leerstof die hij/zij zal behandelen. Ook komen vaak praktische zaken aan de orde, zoals huiswerk en activiteiten buiten school.

Op school is een medezeggenschapsraad (MR) actief en tevens een ouderraad (OR).