​​​​​​​De school is ruim voorzien van computers (vaste computers voor de leerkrachten en chromebooks voor de leerlingen), digiborden in alle klassen, iPads​, 4 laptops met ondersteuningssoftware voor kinderen met dyslexie, goede netwerkverbindingen en Wifi. Alle computers zijn verbonden met het netwerk van de school.

De computer wordt voor verschillende onderdelen in het onderwijs gebruikt:

  • Oefening en verwerking van leerstof bij rekenen, taal en spelling (alle op school gebruikte methodes worden ondersteund met digibordsoftware en oefen- en verrijkingssoftware voor de leerlingen)
  • Opzoeken van informatie en het maken van opdrachten
  • Bedenken, ontwerpen, presenteren (creatieve technologie)
  • Inzet bij projecten zoals het maken van documentaires in groep 7-8

In de bovenbouw is structureel aandacht voor mediawijsheid. Daarbij gaat het om bewust, kritisch en actief inzetten van digitale vaardigheden en alle beschikbare media om er voor te zorgen dat leerlingen actief kunnen deelnemen aan de wereld om hen heen.

 

Over Muiswerk op school

Wij werken sinds een aantal jaar met interactieve leermiddelen. We hebben hiervoor het programma Muiswerk Compleet aangeschaft. Dit is een interactief online oefenprogramma voor rekenen en taal. Het programma heeft een aantal mooie voordelen:

  • het aanbod is afgestemd op het niveau van uw kind;

  • het programma bevat uitleg en feedback tijdens het oefenen;

  • uw kind kan zowel op school als thuis gebruikmaken van het programma;

  • de leerkracht kan de resultaten goed volgen, wat hulp geven makkelijker maakt.

De school ziet het programma als een waardevolle toevoeging op het lesprogramma. 

Leren programmeren

Leerlingen van alle basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen kunnen deelnemen aan de lessenserie Leren Programmeren. Dit is een lessenserie voor leerlingen met belangstelling voor techniek en ict. Elke school mag een paar leerlingen voordragen. De lessenserie wordt afgesloten met een zelfgemaakt besturingsprogramma, website of game. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de leerkracht geïnformeerd.