Na groep 8 kunnen leerlingen kiezen voor vervolgonderwijs bij Alberdingk Thijm Scholen. Op alle niveaus biedt Alberdingk Thijm Scholen verschillende scholen met elk een eigen onderwijsconcept. Kansen bieden, brede ontplooiing van leerlingen, international mindedness en ICT-verrijkend onderwijs zijn uitgangspunten op alle scholen. Jaarlijks in de eerste week van oktober wordt een Meet & Greet gehouden voor alle ouders van leerlingen in groep 7 en 8 van b‚Äčasisscholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Zij kunnen dan alvast kennismaken met de verschillende scholen.