Met genoegen nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding op de Joseph Lokinschool in Ankeveen. Voor het plannen van deze afspraak kunt u contact opnemen met de directeur, Judy Ruiter, via telefoonnummer 035 – 6561370.

Ons streven is om de oriëntatiegesprekken zoveel mogelijk tijdens schooluren te plannen, zodat u de sfeer kunt ervaren en een goed beeld kunt krijgen van de manier waarop er met de kinderen wordt gewerkt. Tijdens uw bezoek ontvangt u tevens een aanmeldformulier.

Zodra uw kind ongeveer drie jaar en elf maanden oud is, organiseren we een intakegesprek met de groepsleerkracht en maken we afspraken voor een aantal wenochtenden. Na dit intakegesprek met de leerkracht kunnen wij de aanmelding van uw zoon of dochter omzetten in een inschrijving op de Joseph Lokinschool.

De eerste schooldag vindt plaats op de dag na de vierde verjaardag van uw kind. Voor kinderen die tijdens een vakantie 4 jaar worden, geldt dat zij na de betreffende vakantie zullen instromen.

Indien u al voor de Joseph Lokinschool heeft gekozen en alleen een inschrijfformulier wenst, kunt u een e-mail sturen naar de directeur Judy Ruiter (j.ruiter@atscholen.nl).

Meer informatie over ons toelatingsbeleid en de individuele ondersteuningsmogelijkheden van de school vindt u hier:

Beleid van​ Aanmelding 

aandacht op Maat