Natuurlijk Joseph Lokin

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Joseph Lokin is een basisschool & bso in Ankeveen, gemeente Wijdemeren. ​​​​​​​​​​​​Wat direct opvalt aan onze school zijn de kleinschaligheid, de gemoedelijke sfeer, de prachtige ligging en de betrokkenheid van alle grote en kleine mensen in en om de school. Leren door verantwoordelijkheid te nemen, met respect voor ieders mogelijkheden, op een natuurlijke wijze en in een goed schoolklimaat, staat bij ons voorop. Want daar gaat het om!​ ​

Waar het om gaat

International Minded

Les in het Engels en een internationaal georiënteerd aanbod voor de zaakvakken. Daar gaat het om op de Joseph Lokin.

Leren met en over ICT

De Joseph Lokin biedt al op jonge leeftijd leerlingen een eigen device. Ook is er aandacht voor leren programmeren.

Na de basisschool

Leerlingen van een Alberdingk Thijm basisschool kunnen extra makkelijk doorstromen naar een middelbare school van Alberdingk Thijm omdat er vaak korte lijnen zijn.

Natuur & duurzaamheid

De ligging van de school en het belang van duurzaamheid nodigt uit om in de lessen te integreren.

Ook buiten leren

Met moestuinen, een buitenlokaal en een buitenhuis kunnen we onze leerlingen lekker veel buiten laten leren.

Praktische info