Voor- en naschoolse opvang in Ankeveen

BSO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Op zoek naar kleinschalige buitenschoolse opvang in Ankeveen?

Leerlingen van de Joseph Lokinschool kunnen na schooltijd bijkomen op BSO 't Ooievaarsnest in de eigen school. Deze bso biedt kleinschalige opvang in een vertrouwde omgeving. Het Ooievaarsnest is drie dagen per week geopend, op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 - 18.30 uur. Op donderdag is er ook voorschoolse opvang mogelijk vanaf 07.30 uur. 

De ervaring leert dat kinderen met veel plezier naar de BSO gaan en deze tijd van de dag daadwerkelijk anders beleven dan de schooluren. Dat komt voornamelijk door de sfeer en activiteiten die op de bso worden aangeboden.

De voor- en naschoolse opvang 't Ooievaarsnest biedt:

​- buitenruimte met speeltoestellen, een buitenlokaal en moestuinen
- Verschil​lende activiteiten op en buiten de locatie die aansluiten bij de behoefte van kinderen 
- Gezonde voeding, voornamelijk bestaande uit goente, vers​​ en gedroogd fruit en noten
- Ervaren vaste medewerkers in elke groep

​Activiteiten​

BSO het Ooievaarsnest biedt voorzieningen en activiteiten op het gebied van onderwijs en opvang waarbij we streven naar een brede ontwikkeling van kinderen in (buiten)schoolse situaties. Ons uitgangspunt is dat alles met elkaar verbonden is. De harmonie tussen mens en natuur speelt daar een grote rol in en is medebepalend hoe de kinderen hun omgeving ervaren en daar hun plek in vinden. De activiteiten die in onze moestuintjes en het buitenlokaal plaatsvinden, zorgen voor een levensechte connectie in dit proces. ​Onze pedagogische visie en handelen is in het pedagogisch beleidsplan vastgelegd.​ 

​​Praktische zaken op de BSO

De buitenschoolse opvang (BSO) "Het Ooievaarsnest" is  open op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd tot 18.30 uur. In de vakanties is de BSO open tussen 8:30 uur ( voor alle andere kinderen)  en 18:30 uur en op donderdag vanaf 07.30 uur. De opvang van uw kind (op zijn/haar vaste opvangdagen) tijdens vakantie- en studiedagen is bij de prijs inbegrepen, u betaalt hier dus niet extra voor. Periodieke activiteiten worden bekend gemaakt voorafgaand aan een thema van de BSO en duren een aantal weken. Eén week van te voren worden deze activiteiten naar de ouders gemaild. In de vakanties, op een studiedag, of een lange middag is er de mogelijkheid om uitstapjes te maken met de kinderen.​

Sluitingsdagen​

Sluitingsdagen van de buitenschoolse opvang zijn:
- Tweede paasdag
- Koningsdag
Hemelvaart, de dag ná Hemelvaart, tweede pinksterdag, 5 mei (om de 5 jaar),
- Alle dagen vanaf eerste kerstdag tot en met nieuwjaarsdag, 
- 3 studiedagen van school waarbij ook de BSO gesloten is en een extra sluitingsdag welke jaarlijks opnieuw wordt ingedeeld.

Extra dagen en ruilen

Het is mogelijk om voor uw kind een extra dag of ruildag aan te vragen, mits er op de aangevraagde dag plaats is op de groep.  Aan het aanvragen van ruildagen is een maximum gesteld van 5 dagen per jaar. Het gaat hier om een kalenderjaar. Aan het afnemen van een extra dag zijn kosten verbonden.

​​Contact & Inschrijven

 Wilt u uw kind op onze BSO inschrijven dan kunt u het inschrijfformulier hier downloaden:

 BSO Inschrijfformulier 

Voor meer informatie mail naar: Kinderopvang@atscholen.nl​​. ​Of bel naar: Melbina Hodzic, coördinator Kinderopvang: 06-18683303​