Kinderopvang

Overblijven kan bij ons op school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag onder leiding van overblijfmedewerkers tegen betaling van een geringe bijdrage. Door het invullen van een inschrijfformulier melden ouders hun kinderen aan om gebruik te kunnen maken van de tussenschoolse opvang. ​De groepen 3 tot en met 8 hebben op dinsdag een continurooster onder leiding van de leerkracht. Deze kinderen lunchen en pauzeren gezamenlijk op een eerder tijdstip om vervroegd naar de gymzaal te reizen. Hier worden geen extra kosten voor berekend.