Kinderopvang

Er is een mogelijkheid om op school gebruik te maken van de buitenschoolse opvang (BSO). Informatie hierover is te vinden op www.eigen-en-wijzer.nl. Inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier welke op school of via de website van Eigen & Wijzer is op te vragen.