Resultaten en overzicht van de de Joseph Lokinschool in Ankeveen

Over Joseph Lokin


​​bank-symbol.png​​​Algemeen
Identiteit: katholiek​8 leerkrachten waaronder een vakleerkracht

​Aantal leerlingen: 85

​​Buitenonderwijs en aandacht voor duurzaamheid

Aantal groepen: ​4 groepen

​Moestuinen 

Ouderbijdrage: 35 Euro

​Route 8 score 2015: 217,9​

Ui​tstroom: 
vwo 14,3%,
vwo/havo 14,3%
havo 14,3%
vmbo t​  42%

school-globe-1.pngEarly English

computer-connected-to-the-network.png​Creatieve technologie

Tot 15% les in het Engels van groep 1 t/m 8​

​Extra leerstof aangeboden op iPads, chromebooks en laptops

1x per week Native speaker

​Documentaires maken door bovenbouw leerlingen

​Cambridge gecertificeerde leerkrachten

​Vernieuwd draadloos netwerk​

1478284724_art_brush_1.pngTalentontwikkeling: creatief & cognitief

meeting.png​Leerlingbegeleiding​

Creatief-circuit voor groep 3 t/m 8

​​Intern begeleider & Coördinator Leerlingzaken​

Vakleerkrachten beeldende vorming​

​W. J. F. Nuyens Institute voor specifieke zorg

 Podium optredens

​​​Goed sociaal-pedagogisch klimaat

​ Les- en ontwikkelingsmateriaal voor bovenpresteerders​

​pestprotocol aanwezig