Identiteit

Als enige school in het dorp Ankeveen  is iedereen welkom! 

De school heeft een katholieke achtergrond. Wij streven ernaar om kinderen openheid en respect bij te brengen voor ieders leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit.

Ontstaan van de school

​Onze school bestaat al zesentachtig jaar! Pastoor Joseph M.P.H. Lokin stichtte in1929 de St. Joseph school. ​In 1985 werd de basisschool ingevoerd. Op dat moment werd de Maria Goretti kleuterschool bij de school gevoegd. Als eerbetoon aan de pastoor die veel voor het onderwijs in Ankeveen heeft betekend, werd gekozen voor de naam Joseph Lokinschool.

Brede ontwikkeling

Het onderwijs van de Joseph Lokinschool  is gericht op de totale ontwikkeling van het kind in verbinding met anderen en de wereld om hen heen. We bieden ons onderwijs op een gestructureerde methodische manier aan. Wij werken met jaarklassen. Meestentijds zijn twee jaarklassen gecombineerd. Door te werken met groepsplannen sluiten we aan bij de onderwijsbeho​eften van onze kinderen. In ons onderwijs willen we de kinderen inspireren en uitdagen en staan we open voor nieuwe ontwikkelingen. We bieden vanaf groep 1 Engels aan en we integreren ICT in het gehele onderwijs.