Inzet ICT is een integraal onderdeel van het onderwijs op de Joseph Lokinschool

ICT in de klas

​​​​​​De school is ruim voorzien van computers (vaste computers voor de leerkrachten en 32 chromebooks voor de leerlingen), digiborden in alle klassen, 8 iPads, goede netwerkverbindingen en Wifi. Alle computers zijn verbonden met het netwerk van de school.

De computer wordt voor verschillende onderdelen in het onderwijs gebruikt:

  • Oefening en verwerking van leerstof bij rekenen, taal en spelling (alle op school gebruikte methodes worden ondersteund met digibordsoftware en oefen- en verrijkingssoftware voor de leerlingen)
  • Opzoeken van informatie en het maken van opdrachten
  • Bedenken, ontwerpen, presenteren (creatieve technologie)
  • Inzet bij projecten zoals het maken van documentaires in groep 7-8

In de bovenbouw is structureel aandacht voor mediawijsheid. Daarbij gaat het om bewust, kritisch en actief inzetten van digitale vaardigheden en alle beschikbare media om er voor te zorgen dat leerlingen actief kunnen deelnemen aan de wereld om hen heen.

Leren programmeren:

Leerlingen van alle basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen kunnen deelnemen aan de lessenserie Leren Programmeren. Dit is een lessenserie voor leerlingen met belangstelling voor techniek en ict. Elke school mag een paar leerlingen voordragen. De lessenserie wordt afgesloten met een zelfgemaakt besturingsprogramma, website of game. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de leerkracht geïnformeerd.

Lees hier meer over de lessenserie​